فرانگاره و شاخصه های موثر بر انتقال پیام تصویری

29
دوره آموزشی فرانگاره و شاخصه های موثر در انتقاب پیام تصویری . ۷ قسمت . ۵۷ دقیقه . مدرس دکتر مازیار زند دریافت کامل دوره در سایت گرافیک ورکشاپ آنلاین / رسانه آموزش گرافیک و دیزاین بخش هایی از دوره را در ویدیو مشاهده میکنید
pixel