خاصیت چربی سوزی هلیله سیاه

4,523

در این ویدئو دکتر فاطمه فرجادمند متخصص داروسازي سنتي درباره خاصیت چربی سوزی هلیله سیاه سخن مي گويند. /شبکه سوم سیما/ برنامه طبیب***انجمن علمی طب سنتی ایران تنها انجمن مورد تایید وزارت بهداشت در حوزه طب سنتی ایرانی/ طب سنتی