قبل از اینکه روی نت کار کنم، با کیبورد این آهنگ بصورت گوشی میزدم. قسمت اول این اجرا با تنظیم پیچیده استاد فریبرز لاچینی بعدش من,درآوردیست. اولین بار آهنگ هتل کالیفرنیا از گروه ایگلز(عقابها) برمیگرده به سال 1977 با سبک راک از امریکا.