راهنمای روش پرداخت هزینه صدور گواهینامه های فنی و حرفه ای

609
جهت صدور گواهینامه فرد متقاضی الزاما باید پس از قبولی در آزمون های تنئوری و عملی ، نسبت به پرداخت هزینه صدور گواهینامه از طریق سایت سازمان فنی و حرفه ای اقدام کند. درصورت عدم پرداخت این هزینه گواهینامه برای متقاضی صادر نمی شود. بنابراین در آموزشگاه کنترل صنعت بر آن شدیم که این راهنما را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم تا به سهولت بتوانید نسبت به پرداخت هزینه صدور گواهینامه های فنی و حرفه ای خود اقدام کنید. آدرس سایت آموزشگاه https://csieee.com
pixel