کرانچ پیچشی با دمبل

692

در این فیلم تکنیک کرانچ پیچشی با دمبل جهت ساخت عضلات شش تکه شکمی آموزش داده شده است. جهت مشاهده تمرینات بیشتر لطفا به سایت برنا اسپرت مراجعه نمائید. www.bornasport.com