هنر نگاه کردن به آسمان

57
گفتگوی با آتیلا پرو ، مدیر بخش خاورمیانه آیوتا (اتحادیه بین المللی ثبت و رصد اختفاهای نجومی) درباره رصد و اصول نگاه به آسمان در لایو اینستاگرام موسسه نجوم آسمان شب کویر
pixel