آزمون بالج برای تعیین منحنی تنش کرنش حقیقی

55
دستگاه آزمون‌های عمومی ورقهای فلزی که توسط شرکت مهندسی سما ساخته شده است، قابلیت انجام آزمون‌های زیر را دارد: • تعیین منحنی تنش جریان • تست بالج • تست ناكازيما • تست جامي شدن (تست اریکسن یا تست اریکسون) • تست انبساط سوراخ • تست مارسينياك • تست كشش عميق • برش ورق و هیدروفرمینگ قطعه
www.sme.co.ir 4 دنبال کننده
pixel