عالم شیعه و عالم اهل سنت وهابیت را با خاک یکسان کردند

579
عالم شیعه و عالم اهل سنت وهابیت را با خاک یکسان کردند - تلاش وهابیت برای از بین بردن آثار اسلامی و گنبد و بارگاه
pixel