ترازو چطور کار می‌کند

3,118
در این ویدئو از دو نما نشان می‌دهیم ترازوی عقربه ای چطور کار می کند، و فیزیک فنر در ترازو را نشان می‌دهیم. این ویدئو شامل بخش های توضیح مکانیسم فنر با چرخ دنده، و نحوه محاسبه وزن می‌شود. __________ زندگی بدون نهنگ ممکن نیست (enahang)
pixel