جشنواره جهانی فیلم فجر

303
با اهل وفا و هنر افزون شود و کم " مهر" تو و بی مهری گردون نه و هرگز . . امسال هم همراه هنرمندان و هنردوستان هستیم ، در جشنواره ی جهانی فیلم فجر .
pixel