جشنواره شعر حوزه (اشراق)

70

سخنرانی دکتر سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در چهارمین جشنواره بین و المللی شعر حوزه (اشراق) - قسمت دوم قم: 1396/11/4

Eshragh
Eshragh 122 دنبال کننده