اجرای گل کشتی توسط استادمرشد: علی گنجی

1,185

توصیه همیشگی اینکه آواهایی که با ساز های کوبشی همراهند را چنانچه با هدفن گوش دهید، بسیار دقیق تر هجمه و کوبش صداهاراخواهید شنید

ضرب و زنگ
ضرب و زنگ 4 دنبال کننده