بخش های سی وششمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم

433

مسابقات بین المللی قرآن کریم سی وششمین دوره خود را در پنج بخش آقایان، بانوان، طلاب، نابینایان و دانش آموزان برگزار می کند