صحبت های آقای منصوری در خصوص ویزا های مردودی کانادا

4,962
مهم- صحبت های جناب آقای منصوری در خصوص مهاجرت و ویزای کانادا در این ویدیو، جناب آقای منصوری به سوالات متقاضیان در خصوص افراد بدون صلاحیت و ویزا های مردودی اشاره می کنند.
filimo
آقازاده - قسمت 17 : عصیان
%96
نیما پس از جر و بحث با راضیه، بالاخره نقشه ی شوم خود علیه آبروی حامد و راضیه را اجرا می کند.
pixel