روح مخوف - Shiver: Poltergeist CE

448

شما در این بازی نقش ریکاردو چلینی را بازی خواهید کرد که زندگی اش بسیار تکراری و خسته کننده شده است. روزی او نامه ای دریافت میکند که در آن نوشته شده خانه ای بسیار مجلل در انگلیس به او به ارث رسیده است. دانلود از ایران اپس: http://iranapps.ir/app/com.bigfishgames.shiverpoltergeistgoogfree

ایران اپس
ایران اپس 780 دنبال کننده