راز ترجمه متون انگلیسی،آموزش توسط مهندس زرین

2,674

فیلم فارسی راز ترجمه متون انگلیسی،آموزش توسط مهندس زرین در این دوره شما با چگونگی ترجمه متون تخصصی ومتد جدید ترجمه متون انگلیسی آشنا می شوید. برای دانلود فیلم های آموزشی بیشتر به سایت www.zarinyar.com مراجعه کنید.