روایت گوهر خیراندیش از محکومیت بخاطر بوسیدن یکی از ۲۳ آزاده فیلم ۲۳ نفر

921

روایت گوهر خیراندیش از محکومیت بخاطر بوسیدن یکی از ۲۳ آزاده فیلم ۲۳ نفر: قاضی گفت نمی شود آدم ها همدیگر را ببوسند و بگویند پدرم بود، پسرم بود. به من گفت دیگر هیچ وقت اقدام به این کار نکن از دور بگو روی ماه تان را می بوسم.

55 آنلاین
55 آنلاین 1.1 هزار دنبال کننده