سالار عقیلى ، خدانگهدار اثر مجید انتظامى (بزرگداشت عزت الله انتظامى

1,315
اجراى ترانه خدانگهدار اثر مجید انتظامى توسط سالار عقیلى در مراسم چهلمین روز درگذشت استاد عزت الله انتظامى . ویلنسل : داود منادى . آموزشگاه موسیقى منادى : ٤٤٨٩٤٨٧٨
pixel