نظرات شرکت کنندگان جشنواره وب و موبایل ایران - داوری

231

شرکت کنندگان نهمن دوره از جشنواره وب و موبایل ایران راجع به داوری این جشنواره نظراتی داشتن. ما همه رو شنیدیم و تغییراتی در روند داوری ایجاد کردیم. برای اطلاعات بیشتر لطفا به وب سایت جشنواره سر بزنید. http://iwmf.ir