کش ارتودنسی و جا انداختن آن

16,102
در این فیلم با اهمیت کش های ارتودنسی و روش جانداختن و استفاده آن ها آشنا می شوید. ارایه از دکترگوگانی اطلاعات بیشتر در drgogani.com و insta: @drgogani.com
pixel