هیئت موسی بن جعفر گردفرامرز - حسینیه نظرکرده سیف - تاسوعای 98

322

عزاداری هیئت محترم موسی بن جعفر(ع) گردفرامرز شاهدیه در حسینیه نظرکرده سیف - ظهر تاسوعای حسینی سال 1398 #شاهدیه #یزد #حسینیه_ایران #هیئت_عزاداران_کوی_مسجدجامع_شاهدیه #حسینیه_نظرکرده_سیف #سیف_شاهدیه #ابرندآباد #گردفرامرز #نصرت_آباد #مسجد_سیف #حسینیه_نظرکرده_کلک #حسینیه_غفور #حسینیه_سیدگلسرخ #حسینیه_سرچشمه #مهدیه_ابرندآباد #تاسوعا #عاشورا #اربعین #قتل_آخر #عزاداری_سنتی #سینه_زنی #محرم

pixel