فن بیان و صداسازی-تنفس صحیح

8,049

در این ویدیو کوتاه استاد محمد پیام بهرام پور اهمیت زبان بدن، لحن و کلام را به شما یاد می دهد تا در مسیر رسیدن به صدایی واضح، رسا، و مسلط در سخنرانی گام بردارید. این ویدیو بخش کوتاهی از دوره الکترونیکی فن بیان و صداسازی می باشد. برای مشاهده کامل دوره به سایت www.hamamooz.com مراجعه نمایید.