یادش بخیر (2) - ایران شهر - قسمت ششم

119

آهنگ های خاطره انگیز مبارزات مردم ایران بر علیه ظلم و ستم شاهنشاهی