داغترین های امروز: #جشنواره جهانی فیلم فجر

بررسی رشته قنات مجاور زمین فوتبال و ورزشگاه بهشت زهرا

54

دلو در طالع بینی، صورت فلکی متعلق به ماه بهمن است؛ و در نجوم رصدی اگر این صورت فلکی، با ستارگان کم نورش قابل مشاهده گردد، مردی را نشان خواهد داد که جامی در دست دارد و نهری از آن در حال ریختن است و در اسطوره های کهن هویت دلو را ریزنده آبی شناخته اند که در زمین به سیل بزرگی مبدل می شود، به همین دلیل است که صورت فلکی نهر را همان رود خارج شده از جام آب ریز می دانند.