اتاقک های کپسولی که امکانات یک هتل پنج ستاره رو دارند

159

اگه سنگاپور باشید و احساس خستگی کنید میتونید با کمترین هزینه یک جای مناسب و با امکانات بالا برای استراحت داشته باشید.