داغترین‌ها: #گزارش سالانه آپارات

پیشروی بیماری آلزایمر و انواع دمانس و تغییر نقش مراقب Changing Caregiver Role

66
در جلسه سه شنبه ۶ آبان ۱۳۹۹ اتاق همیاری دردآشنا، در باره پیشروی بیماری آلزایمر و سایر انواع فرسایش مغز و تغییر نقش مراقب در جریان پیشروی پرداختیم. چگونه این تغییر نقش را بهتر درک کنیم و برای آن آماده شویم؟ مراقبت از بیمار مبتلا به بیماری آلزایمر و سایر انواع فرسایش مغز درمراحل مختلف بیماری، مسئولیت یکنواخت و ثابتی نیست. در ابتدای راه، بیمار نیاز به یک همدم دارد که با عشق و تفاهم کامل در کنار او باشد. درمرحله میانی، مراقب با مشکلات تغییرات رفتاری بیمار روبروست که به حوصله و بردباری فراوان نیاز دارد. و در پایان راه، مسایل بی‌تعادلی، عفونت‌ها‌ و مشکلات بلع، تیمار‌داری را به یک امر تخصصی و پر اضطراب بدل می‌کند.
pixel