هر کسی توی زندگیش دنبال نوعی مُسَکِن میگرده

94

ما هیچ وقت نمیتونیم با زندگی جوری که هست کنار بیایم. پس با استفاده از مسکن ها خودمون و شعورمون رو بی حس و زندگی رو قابل تحمل می‌کنیم. ولی بعد از مدتی این استفاده برای ما تبدیل به اجبار میشه و این جبر بی وقفه با ماست و ما رو تا گورستان هم همراهی میکنه و هر روز هم مسکن های جدید و مختلفی از ما میخواد و با خوراکی که می‌خوره هر روز قوی و قوی تر میشه و تنها کاری هم که برای ما انجام میده اینه که اراده ی زندگی کردن رو از ما میگیره.

قانون صفرم
قانون صفرم 5 دنبال کننده