بازتاب سخنان امام خامنه ای در رسانه های آلمان

1,058

بازتاب سخنان امام خامنه ای در رسانه های آلمان من شخص ترامپ را شایسته ی مبادله ی هیچ پیامی نمیدانم

roshangari@
roshangari@ 1.4 هزار دنبال کننده