سفید برفی و پیک ماکسیم

434
ماکسیم - maxim 2.7 هزار دنبال‌ کننده
سفید برفی... زمانی که هفت کوتوله به معدن الماس میرفتن توی کارهای خونه دست تنها میشد به همین خاطر خریدهای خونه رو به ماکسیم میسپرد پیک ماکسیم هم هر روز به اطراف قلعه‌ سگوویا میرفت و خریدهای سفید برفی رو انجام میداد.
ماکسیم - maxim 2.7 هزار دنبال کننده
pixel