تست التراسونیک(ultrasonic testing)

810
یکی دیگر از آزمونهای غیرمخرب روش تست التراسونیک است. با ما در ارتباط باشید www.ut-redc.com telegram.me/ut_redc ilia3d_admin@ 021-86094317 09106422063
pixel