جلیل مختار ، اسقرار گمرک در گیت های منطقه آزاد اروند

7
موسوی معاون سرمایه گذاری منطقه آزاد اروند : با پیگیری های مکرر و طرح سوال دکتر جلیل مختار از وزیر امور اقتصادی و دارایی ، گمرک در گیت های خروجی آبادان و خرمشهر مستقر می شود . مختار نماینده آبادان در مجلس شورای اسلامی با دعوت از کمیسیون اجتماعی مجلس در سال ۹۷ و بازدید از پیشرفت و آمادگی گیت های خروجی آبادان و جلسات متعدد با وزیر وقت و وزیر کنونی خواستار تشریفات ورود کالای مورد نیاز مردم منطقه و واحدهای صنعتی در این دو شهر بوده که حصول این مطالبات ، اجرای تفاهم نامه فی مابین گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان منطقه آزاد اروند و استقرار کامل گمرک در گیت های خروجی و تسهیل در تشریفات مبادی ورودی منطقه آزاد اروند می باشد.
pixel