سخنان استاد میثم نوائیان در مراسم یادبود مرحوم استاد سیدعبدالرحمن عمادی پرمکوهی

87

سخنان استاد میثم نوائیان در مراسم یادبود مرحوم استاد سید عبدالرحمن عمادی پرمکوهی 2 خرداد 1398 - رودسر تصویر برداری و تدوین : سید محمد علی رئیسیان ره پوی اندیشه و هنر ( rpandishehonar@)