سیستم امدادی پتزل The Petzl SOS System

898
این سیستم برای عملیات امداد و نجات در محیط هایی با شیب زیاد و فضای محدود طراحی شده است. مجموعه ای سبک ولی کارآمد برای بالاکشی و پایین دهی باشگاه کوهنوردان ایران https://telegram.me/Mountaineering_Club_of_Iran
3 سال پیش
# System
# SOS
# Petzl
pixel