عفونت ادراری کودکان

621
دکتر مهنــــاز میهنـــی متخصص کودکان و نوزادان روزهای پاسخگویی : همه روزه ساعت : 10 الــــی 23 از طریق لپلیکیشن مطپ کد اختصاصی: 5113
filimo
خوب، بد، جلف: رادیواکتیو - فصل 1 قسمت 5
%93
گروه ارتش سری پی می برند که کیک زرد در اختیار حسام بوالهوس و گروهش است، که آن را بجای مواد مخدر صنعتی اشتباه گرفته اند. جاسوسان قراری برای آزاد کردن پژمان و سام می گذارند که از آن طریق به محموله کیک زرد دست بیابند، ولی اوضاع طبق نقشه آنها پیش نمی رود ....
pixel