جمع بندی فیزیک دوازدهم جلسه بیست و ششم ( مبحث واپاشی هسته )

46
در این جلسه به موضوع واپاشی هسته اتم میپردازیم که در آن به بررسی واپاشی ذره آلفا ، واپاشی ذره بتا ، واپاشی پوزیترون و واپاشی گاما میپردازیم
pooriaamani 78 دنبال کننده
pixel