نماهنگ جام غدیر

401

نماهنگ جام غدیر با اشعار و دکلمه : استاد غلامی سرای کاری از: مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی دانلود پادکست: https://bit.ly/2NbXKpw