توضیح استاندارد Total GS 021

339
تاپ درس 17 دنبال‌ کننده
339 بازدید
اشتراک گذاری
این استاندارد حداقل الزامات ایمنی را برای جانمایی تاسیسات فراساحلی و خشکی را تعیین می کند. برای اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه کنید:www.MehdiParvini.com
تاپ درس 17 دنبال کننده
pixel