بی خواص (قسمت2)

0

چطور شد که جامعه ی اسلامی به محوریت پیامبر اسلام (ص) بعد از پنجاه سال کارش به جایی رسید که فرزند پیغمبر را به فجیح ترین وضعی کشتند.

pixel