اقامت دائم کشور فرانسه چند ساله است و شرایط درخواست آن چیست؟

1,355
برای دریافت کارت اقامت دائم فرانسه، مهد فرهنگ، رفاه اجتماعی و یکی از قطب های اقتصادی اروپا نیازی به آزمون کتبی زبان این کشور ندارید. استودیو سایرس همه چیز را برای اقامت اروپا و زندگی در فرانسه توضیح میده. سوال اینه: اقامت دائم کشور فرانسه چند ساله است و شرایط درخواست آن چیست؟ برای اطلاعات بیشتر لطفا عدد 4 را به ۵۰۰۰۲۳۰۰۰ ارسال کنید. سایرس انتخاب آگاهانه
pixel