خفن ترین مهارت های آزمون دادن

86

خیلی از افراد هستن که نمره بیست میگیرن ولی مهارت آزمون دادن بلد نیستن، مدیریت زمان، دسته بندی سوالات کنکور از نظر سختی و آسانی و کنترل فسفر سر جلسه آزمون رو جدی بگیریم.