سفرنامه شیراز

213
شیراز شهر راز است،شیراز شهر شعر است و در هر وجب آن حال و هوای شعرهای حافظ و سعدی پیچیده است. نام شیراز از گذشته تاکنون به نام های تیرازیس، شیرازیس و شیراز در کتاب های تاریخ به ثبت رسیده است. شیراز پر از جاذبه های تاریخی و طبیعی و ادبی است که میتوان این شهر را یکی از برترین شهرهای گردشگری ایران دانست.
سپید پرواز 13 دنبال کننده
pixel