استعداد برتر نوجوان اردبیلی در موسیقی ایرانی (نبوغ و صدای خاص)

565

هموطنان آذری به همچین پسری واقعا باید افتخار کنند و نگذارند به بیراهه کشیده شود

Sina0622
Sina0622 0 دنبال کننده