شب امتحان پیام نور | ریاضی عمومی 1 | کاربرد مشتق (یونیت 6)

384
کاربرد مشتق یک بخش پر نمره از امتحان ریاضی عمومی پیام نوره. کافیه "یونی لند" رو گوگل کنی تا به دنیای ریاضی وارد بشی.
یونی لند 131 دنبال کننده
pixel