تریلر روز عرضه بازی The Outer Worlds - زومجی

2,103
در تریلر روز عرضه بازی The Outer Worlds شاهد نحوه ساختاردهی به شخصیت قهرمان داستان هستیم.Www.ZoomG.iR

گیم نیوز

1 سال پیش
دنبال کنید منوو
pixel