حسن کریمی از افق بازی سازی در ایران میگوید

696

گفتگوی حسن کریمی مدیر بنیاد بازی های رایانه با بازی سنتر درباره افق صنعت ساخت بازی های رایانه ای در ایران www.BaziCenter.com

بازی سنتر
بازی سنتر 221 دنبال کننده