تیزر معرفی مؤسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی قم

1,360
مؤسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی در این رشته‌های هنری دانشجو می‌پذیرد: مقطع کارشناسی ارشد (مطالعات معماری ایران / ادبیات نمایشی / تاریخ هنر جهان اسلام / پژوهش هنر / حکمت هنر اسلامی / فلسفه هنر) - مقطع دکتری (حکمت هنرهای دینی) (http://itaihe.ac.ir) (http://isoa.ir) (مؤسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی) (مدرسه اسلامی هنر)
pixel