ساشه تک نازله افقی

25

این دستگاه با توجه به متد های روز طراحی و ساخته شده است برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. شرکت تکساز صنعت اراک