از دامداری ها تا یخچالهای ما.... #نهضت_سبز_بجای_سرخ

358
اخطار ؛ این ویدئو دارای صحنه های خشن وآزار دهنده است !! تماشای آن ممکن برای همه مناسب نباشد.... در چند دقیقه آینده تصاویر تکان دهنده پشت درهای بسته دامپروری ها و مرغداری ها و کشتارگاه ها به شما نشان داده خواهد شد و شما متوجه این حقیقت خواهید شد و شما متوجه این حقیقت خواهید شد که با حیوانات چه رفتاری میشود.... از دامداری ها تا یخچالهای ما.... #نهضت_سبز_بجای_سرخ
helenrose110 361 دنبال کننده
pixel