دوره آموزشی طراحی غرفه نمایشگاهی / ضوابط و دستورالعملهای اجرایی غرفه سازی

100

آموزش طراحی و اجرای غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی - دوره آموزشی غرفه در 20قسمت همراه با فایلهای 3d و موارد لازم در پروژههای طراحی و مدلسازی غرفه با نرم افزار / کاربران و علاقمندان به حوزه طراحی غرفه نمایشگاهی میتوانند با ثبتنام این دوره از سایت مدرسه معماری DigiArc.ir این مجموعه تخصصی را دانلود نمایند / جهت مشاوره بامدیر دپارتمان تماس بگیرید: مهندس عامری 09385386090 tlgrm.me/arch_ameri - آموزش تخصصی طراحی غرفه در نمایشگاههای ایران با ضوابط و قوانین استاندارد و معرفی آیین نامه های اجرایی مبحث طراحی غرفه