فاطمه معتمد اریا فیلم می سازد

730

فاطمه معتمد آریا، یکی از ده هنرمندی است که برای بخش نگاه هنرمند جشنواره فیلم و عکس همراه تهران فیلم خواهد ساخت. بخش نگاه هنرمند از جمله بخش های غیر رقابتی جشنواره است که در آن فیلم هایی که هنرمندان با استفاده از تلفن همراه ساخته اند به نمایش درخواهد آمد. اخبار این جشنواره را در سایت www.tfpf.mobi دنبال کنید.